Порталът

е изготвен по Проект BG05SFOP001-3.003-0028-C01 с наименование "Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез оценка и анализ на съдебната реформа", финансиран от ЕС и Оперативна програма "Добро управление".
    

Подаване на сигнал

Физическо или
Юридическо лице
people
1
how_to_reg
Регистрация
2
Създаване на сигнал
insert_drive_file
3
notifications
Статус на сигнала
4
Отговор
insert_comment
5

Профил в системата

За да подавате сигнали в системата е необходима задължителна регистрация чрез вашите лични данни. Първата стъпка е да изберете качеството в което ще подавате сигнал - като физическо или Юридическо лице.

Следва да попълните формата за регистрация, след което ще получите писмо на си електронната поща, съдържащо линк за създаване на парола. Срокът на активация на профила е 48 часа.

Сигнал

Във вашия профил ще можете да създавате нови сигнали към съдилищата, както и да следите за статуса на вече подадени чрез системата такива.

Създаването на нов сигнал е опростено до 3 стъпки:

  • Избор на Орган - адресат
  • Описание на сигнала и прилагане на документи, снимки и др.
  • Верификация и изпращане

Ще бъдете уведомявани за всякаа промяна в статуса на подадения от Вас сигнал чрез съобщение на вашата електронна поща.

След изпращането на сигнала започва да тече 30 дневен срок за отговор от органа - адресат.

За повече информация натиснете тук.

Сигнал може да бъде подаден от всеки гражданин или представител на юридическо лице, който е станал свидетел или е разбрал за нередност, дори ако не е пострадал от нея.